Yenilenebilir Enerji Kaynakları

img-004

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, dünyanın geleceği ve insanlık için büyük önem arz ediyor.

Yenilenebilir enerji; elde edildiği kaynak kullanıldıkça tükenmeyen; devamlı olarak kullanma imkânı olan kaynaklardan elde edilen enerji olarak tanımlanıyor. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi, en çok bilinen yenilenebilir enerji türleri olarak dikkat çekiyor.

DES Grup, önemi bu noktada benimsenmiş Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını, ana kolu enerji üretimi olan yatırımcılara ve/veya bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretimini ana iş kolunda maliyet avantajı olarak kazanmak isteyen sanayicilere idari, teknik ve ticari alanlarda sunacağı yapım, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunarak sağlamaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı alanında gerek ihtiyacı olan müşterilere gerekse yeni bir ihtiyaç oluşturup buna yönelik önerileri müşterilere götüren DES Grup, sektörde var olan açığı kapatacağına inancı sonsuzdur.

Güneş ve Rüzgar Kaynağına Dayalı alanlar ana gücü oluştururken diğer yenilenebilir kaynaklar ile de hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Güneş Enerjisi grubumuzun, amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz Güneş Enerjisi Kaynağına dayalı her türlü faaliyetin yarattığı ihtiyacı; yapım, mühendislik ve danışmanlık alanlarda karşılamaktayız.

DES Grup, güneş enerjisi sistemlerinde, projelerin tasarımından hayata geçirilmesine kadar bütün aşamalarında faaliyet göstermektedir. Kurucu ortakların, gerek idari ve teknik gerekse de ticari tarafta uzun yıllara sâri edindiği tecrübe ile fotovoltaik sistem ve enerji verimliliği konularına odaklanarak;  danışmanlık, planlama, mühendislik, uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz.

Ayrıca Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları
(YEKA), yarışmalarına yönelik olarak;

Ön Çalışma
Saha Çalışması
Finansal Analiz Çalışması
Başvuru Dosyası Çalışması
Yarışma Süreç Yönetimi
Ön Lisans ve Lisans Süreç Yönetimi

 

ile beraber müşterilerin kapasiteden hak kazanmasına müteakip yatırımın fiziki
gerçekleşmesine yönelik olarak yukarıda bahsedilen alanlarında hizmet vermekteyiz.

 

Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretimi

Hibrit enerji sistemi, sistem verimini arttırmak için ve aynı zamanda enerji arz dengesi sağlamak için kurulu ana sistemin yenilenebilir enerji üretim sistemleri ile bütünleşmiş çalışmasıdır. Hibrit sistemlerle bir enerji kaynağının üstünlüğü ile diğer kaynağın zayıf yanları kapatılabilir. Temel ilke birbirini besleyen ve tamamlayan bir sistem oluşturulabilmesidir.

Bu amaca hizmet etmek üzere ülkemizde, Enerji Piyasası Düzeleme Kurulu (EPDK) tarafından 8 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “birleşik” elektrik üretiminin önünü açan düzenleme kabul edilmiştir.

Buna göre en az birinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması koşuluyla birden fazla ve farklı üretim birimi aynı yerde ya da saha içinde ve aynı şebeke alt yapısına bağlı olarak çalışıp elektrik üretebilecektir. 

Sağlanan Mevzuat Değişikliği

Santralin boş alanı yeni bir enerji kaynağı ile değerlendirilir,

Santralin mevcut Enerji Nakil Hattı ve kurulu trafo gücünden maksimumda yararlanılır,

Santralin üretim/mekanik kayıpları minimuma indirilerek enerji üretimi arttırılır,

Birincil kaynak üretim yoksa veya çok düşükse, üretim hala devam eder,

İşletme gider ortalaması azalarak,

yatırımcılara nakit akışında avantajlar sağlanmaktadır.

Bu bağlamda DES GRUP

Santral Saha Sınırları ve yardımcı kaynak saha sınırlarının belirlenmesi,

Enerji piyasası düzenleme kurumuna birleşik elektrik üretim tesis başvurusu,

Yardımcı kaynak tesisinin projelendirilmesi,

Proje uygulama,

Kabul işlemleri,

işlerini bu doğrultuda ihtiyacı oluşan ve/veya bu yönde ihtiyacı oluşacak müşterilere hizmet   sunmaktadır. 

Trafo ve Elektrik Güç Sistemleri

Bu süreçte DES Grup

İşletmelerin kurulum aşamasından faaliyette oldukları süre boyunca ortaya çıkan enerji ihtiyaçlarının karşılanması noktasında proje başlangıcından bitimine, dizayndan final test dokümanlarına kadar komple anahtar teslim projeler sunmaktadır.

Proje Yönetimi
Dizayn
Sistem / Kablaj Projeleri
Kısa Devre Hesapları
Yük Akış Analizi
Röle Koordinasyon Çalışmaları
Montaj Final Test ve Dereye Alma

işlemlerini gerçekleştirerek müşterilerimize anahtar teslim projeler gerçekleştiriyoruz.

Bünyemizde ayrıca, trafolar, kesiciler, orta gerilim hücreleri, alçak gerilim sistemleri, koruma röleleri, reaktif güç  kompanzasyonu ,harmonik filtre sistemleri gibi birçok konuda komple montaj, primer-sekonder testler ve devreye alma hizmetlerini sunulmaktadır.

Enerji Nakil Hatları

Elektrik üretim tesisleri ile elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi dağıtımını sağlayan sistemdir. Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, dağıtım hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenir. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir. DES GRUP, Enerji Nakil Hatları ve elektrik dağıtım sistemlerine ait etüt, plan ve profil hazırlama ve elektriksel projelendirme işlerini gerçekleştirmektedir. DES Grup, Enerji Nakil Hattı tesislerinin projelendirilmesinin yanında bu tesislerin bir fiil yapımını da gerçekleştirip, bu tesislerin işlerini proje ve tesis yapım işi dâhil olmak üzere, söz verdiği zamanda anahtar teslim olarak bitirir.  

Elektrik üretim tesisleri ile elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi dağıtımını sağlayan sistemdir. Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, dağıtım hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenir.

Danışmanlık & Eğitim

Teoriyi deneyimle birleştiren kadromuzun 20 yıla aşkın süredir biriktirdiği idari/teknik ve ticari bilgi birikimini, danışmanlık & eğitim hizmetimiz ile müşterilerimize sunuyoruz. DES Grup, elektrik üretimi amaçlı her ölçekteki yenilenebilir enerji santrallerinin kaynak değerlendirme ve yer seçimi, tesis tasarımı, enerji üretimi analizi, uygulama projeleri, kurulumu ve işletme & bakım konularında teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda;

Yatırım Analizi
Proje Geliştirme
Sahaya ait İdari Süreçlerin takibi
Arazi Kiralama & Satın Alma, 
Kamulaştırma İşlemleri
Fizibilite Çalışmaları

Teknik Analiz & Sistem Tasarımı
Şebeke Bağlantı Analizi
Tüm Proje Çizimleri & Hesapları
Keşif & Şartname
Uygulama Denetim Hizmetleri

ile ihtiyaçlarınıza destek olmak üzere buradayız.