img-r001

Gelecekte enerji; “Diverse (Çeşitli), Decarbonized (Karbonsuzlaştırılmış), Decentralized/Distributed (Merkezi Olmayan/Dağıtık) ve Digitized (Sayısallaştırılmış)” olarak 4D konseptinde ele alınacak.

Petrol ve kömüre olan bağımlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerjinin yeni biçimlerini keşfetmeye devam ederken, araştırmalar hangi enerji kaynaklarının en temiz ve en verimli olduğunu tespit etmek için hızla devam ediyor. Evlerimizi, işletmelerimizi, arabalarımızı ve cihazlarımızı büyük ölçekte güçlendirmek için hangi yenilenebilir enerji biçimlerinin uygun seçenekler olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dünyamıza güç sağlamak için yeterli enerji üretmek için, güneşten, jeotermalden, rüzgârdan hidroelektrik enerjiye kadar tüm bu temiz, ücretsiz ve çok çeşitli (Diverse) yenilenebilir kaynaklarını kullanarak bir enerji tüketimi stratejisi geliştirmemiz gerekecek.

img-r002

Bu sistemler tüketicilere enerji kullanımlarını ve maliyetlerini düzenleme şansı verir.

Akıllı şebekeler kendi kendini tedavi edebilen ve sistem anormalliklerine karşı esnek yapıda olacaktır. Muhtemel arızaları önceden belirleyerek sistem arızalarını önleyici ve tamir edici önlemler alacaktır. Ayrıca alternatif enerji kaynaklarının ve karbon ayak izlerinin yönetimine katkı sağlayacaktır.

Dünyadaki şebeke endüstrisi, üretim çeşitliliği, talep yanıtı, enerjinin korunması ve endüstrinin karbon ayak izinin azaltılması yönünde çeşitli zorluklar doğurmaktadır. Bu kritik sorunların mevcut elektrik sistemi sınırları içerisinde çözülemeyeceği barizdir.

img-r003

Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır.  Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkili olan enerji tüketimi, sürekli artmaktadır. Bugün sahip olduğumuz teknolojik imkanların sürdürülebilirliği ve gelişmesi için doğrudan veya dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız.