Geleceğin Akıllı Şebekeleri

Bu sistemler tüketicilere enerji kullanımlarını ve maliyetlerini düzenleme şansı verir.

Akıllı şebekeler kendi kendini tedavi edebilen ve sistem anormalliklerine karşı esnek yapıda olacaktır. Muhtemel arızaları önceden belirleyerek sistem arızalarını önleyici ve tamir edici önlemler alacaktır. Ayrıca alternatif enerji kaynaklarının ve karbon ayak izlerinin yönetimine katkı sağlayacaktır.

Dünyadaki şebeke endüstrisi, üretim çeşitliliği, talep yanıtı, enerjinin korunması ve endüstrinin karbon ayak izinin azaltılması yönünde çeşitli zorluklar doğurmaktadır. Bu kritik sorunların mevcut elektrik sistemi sınırları içerisinde çözülemeyeceği barizdir.

Mevcut elektrik şebekesi son yüzyılda dünyanın çeşitli kesimlerinde hızlı kentleşmenin bir ürünü olarak doğmuştur. Birçok değişik coğrafyada bulunmalarına rağmen elektrik işletmeleri benzer teknolojileri benimsemişlerdir. Elektrik güç endüstrisinin büyümesi her şebeke işletmesi için farklı ekonomik, politik ve coğrafik faktörler tarafından etkilenmektedir.

Bu farklılıklara rağmen, mevcut elektrik sisteminin temel yapısı değişmemiştir. Şebeke en alttaki kullanıcılara ve yüklere aktarımın garantilemesi için güç santrallerinin zincirin tepesinde olduğu katı hiyeraşik bir sistemdir. Sistem gerçekte kaynağın çıkış noktalarının servis parametreleri hakkında gerçek zamanlı bir bilgisinin olmadığı tek yönlü bir boru hattıdır.

Bu sebeple şebeke toplam yükte öngörülen maksimum tepe talebine dayanacak şekilde imal edilir. Bu tepe talebi çok seyrek oluşacağından sistem doğal olarak verimsizdir. Ayrıca elektrik güç talebindeki yoğun artış, elektrik güç altyapısına yapılan yetersiz yatırımlar sonucu sistem istikrarını azaltmıştır. Tahmin edilemeyen bir dalgalanma veya bileşenlerin arızalanmasına yol açan küçük anormallikler büyük elektrik kesintilerini tetikleyebilir.

Akıllı şebeke veya zeki şebeke olarak bilinen yeni nesil elektrik şebekesinin mevcut şebekenin bu zafiyetlerini gidereceği beklenmektedir. Akıllı şebeke üretim, iletim ve dağıtımın baştan başa akıllı, paydaşların ticari meselelerinin, amaçların ve gereksinimlerinin etkili veri, servis ve yayın aracılığıyla giderilmesi amacıyla tam entegre bir ortamda tüm teknolojilerin, topolojilerin ve yaklaşımların birleştirilmesidir. Bu sebeple akıllı şebeke geniş üretim seçeneklerini içeren şebeke olarak tanımlanır, örneğin merkezi, dağınık, kesintili veya mobil.