Enerjinin Geleceği

Gelecekte enerji; “Diverse (Çeşitli), Decarbonized (Karbonsuzlaştırılmış), Decentralized/Distributed (Merkezi Olmayan/Dağıtık) ve Digitized (Sayısallaştırılmış)” olarak 4D konseptinde ele alınacak.

Petrol ve kömüre olan bağımlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerjinin yeni biçimlerini keşfetmeye devam ederken, araştırmalar hangi enerji kaynaklarının en temiz ve en verimli olduğunu tespit etmek için hızla devam ediyor. Evlerimizi, işletmelerimizi, arabalarımızı ve cihazlarımızı büyük ölçekte güçlendirmek için hangi yenilenebilir enerji biçimlerinin uygun seçenekler olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dünyamıza güç sağlamak için yeterli enerji üretmek için, güneşten, jeotermalden, rüzgârdan hidroelektrik enerjiye kadar tüm bu temiz, ücretsiz ve çok çeşitli (Diverse) yenilenebilir kaynaklarını kullanarak bir enerji tüketimi stratejisi geliştirmemiz gerekecek.

Decarbonized yani karbonsuzlaştırılmış enerji küresel ısınmayla mücadelede en önemli unsurdur. Küresel sıcaklık artışlarını yavaşlatmak, sera gazı emisyonlarını (esas olarak karbondioksiti) sıfıra getirmek anlamına gelir. Mevcut göstergeler uzun vadede enerjimizi ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile üreterek bunu başarabileceğimizi gösteriyor.

Merkezi olmayan (Decentralized), dağıtılmış (Distrubuted) enerji, elektrik üretimin "müşteriye yakın" olması anlamına gelir. Merkezi olmayan bir gelecekte faaliyet gösteren her büyük kuruluşun, gerçek zamanlı olarak enerji üretebilen, depolayabilen ve satabilen bir enerji şirketi olması gerekecektir. Bu hem karmaşıklık hem de birçok yeni finansal fırsat getirecektir. Bu sistemin bir parçası olmak için gerekli üretim, depolama ve IoT (Internet of Things) cihazlarına sahip şirketler, emsallerine fazla enerji satarak yeni gelir akışları açabileceklerdir. Bazı coğrafyalar ve uygulamalar için, yerinde elektrik üretimi ve mikro şebekeler kurulması ve çalıştırılması, merkezi olarak üretilen güce erişim sağlamak ve bunu sürdürmekten çok daha ucuz olabilir. Giderek artan sayıda şehir, bölge ve endüstri, kendilerini merkezi olarak üretilen ve dağıtılan enerji kaynaklarının bir karışımıyla çalıştırıyor, bu kaynaklar bazen güneş bazen rüzgâr hatta nükleer enerjiye kadar enerji teknolojilerinin bir karışımı olabilir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bölgelerde, merkezi olmayan dağıtılmış güç üretimi ve enerji üretimi, gelişmiş erişim, esneklik ve verimlilik gibi bir dizi fayda sağlar.

Toplum ve endüstri genelinde, endüstriyel süreçlerin çeşitliliği, veri merkezleri ve elektrikli araçların sayısının artması devam ettikçe elektrik enerjisi talepleri de artmaya devam ediyor. Aynı zamanda rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payı da artıyor. Sonuç olarak, güç kaynağı piyasaları daha değişken hale geliyor ve enerji tedarikçilerinin şebekeyi yönetmesi ve dengelemesi daha zor hale geliyor. İster merkezi olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre etmek, ister sistemdeki artan değişkenliği tamamlayacak esnekliği etkinleştirmek ve açığa çıkarmak, insanların ihtiyaç duydukları hizmetleri seçmelerini sağlamak için enerji sisteminin istikrarlı ve uygun maliyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için dijitalleşme şarttır. Enerjinin dijitalleşmesinin (Digitized) başarılı olması için, teknoloji tedarikçilerinin doğru altyapıyı ve arayüzleri geliştirmesi ve son kullanıcılar için bir yatırım getirisi yaratması gerekiyor. Bu süreçler, gücü anlayan ve değişimi etkili bir şekilde yönetebilen bir mühendislik ve danışmanlık hizmetleri gerektirir.