Nasıl Başladık

Yerelde doğan, tüm yurda hitap eden ve teknoloji başta olmak üzere tüm yenilikleri bünyesinde barındırarak gerek bir ihtiyacı gerekse yeni bir ihtiyaç oluşturup buna yönelik açığı kapatmayı hedefleyen Biz girişimciler, kamu ve özel alandan gelen tecrübelerimiz ile enerji piyasasında yerimizi almak istedik.

Adı, Dağıtık Enerji Sistemleri/Distributed Energy Systems, açılımının baş harfleri ile oluşan firmamız, DES Grup, temeli tecrübeye dayanan iş gücü ile enerji alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere işimize BAŞLADIK…. 

Hedefimiz

Ekonomik güç, hizmet verdiğimiz alanda, iş sahibine, “ucuz, güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri” ile sağlanabilir.  Bunu sağlayabilmek üzere mevcut ve potansiyel müşterilerine ürün ve hizmetleri ulaştıracak tüm kanallarda var olarak yenilikçi ve inovatif özellikler ile beklentileri karşılayacak çözümler sunmak gücümüze güç katacaktır. Yenilenebilir enerji sistemleri başta olmak üzere Ülkemizde, bilimsel, kurumsal ve teknolojik kapasitenin artırılması için üniversite-sanayi işbirlikleri ve uluslararası düzeyde projelerin içinde yer almayı hedefliyoruz.

Bu amaçla, Türkiye’deki mevcut enerji durumu ve enerji geleceği hususlarında birikmiş tecrübenin ışığında gerek mevzuat gerek teknik açıdan donanımlı ekibimiz ile enerji ihtiyacına ekonomik güç sağlayacak çözümlerle sizlere hizmet sağlayabilmek HEDEFİMİZdir.

Ne Yapıyoruz

Ekonomik faaliyetlerin temel girdisi olan elektrik enerjisinin kullanım alanının artması, elektrik enerjisine olan talebi de arttırmaktadır. Günümüzde, elektrik enerjisi toplumsal refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Elektrik enerjisi istendiği anda, talep edilen miktarda, kaliteli, ekonomik, güvenilir, sürekli, çevre dostu ve ucuz olmalıdır.

Ülkenin enerji arz güvenliği başta olmaz üzere, özel sektörde artış gösteren rekabetçi piyasa koşulları ile enerjide ucuz/güvenli/sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çözümleri sağlayabilmek, DES Grup’un amaç ve konusudur.

Bu amaç ve konuya hizmet edebilmek üzere bir araya gelen DES Grup, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere kamu ve özel sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yılı aşan iş tecrübesine sahiptir.

Bu itibarla, DES Grup, kaynak analizinden işletme aşamasına kadar başta güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı üzere üretim tesisleri olmak üzere ayrıca birden çok kaynaklı (Hibrit) elektrik üretim tesislerine dönüştürülme projelerinde de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Ayrıca elektrik üretim ve tüketim tesislerinde; enerji otomasyonu, trafo & güç sistemleri, enerji nakil hatları, depolama vb. gibi ihtiyaçlar noktasında, teknik çözümlerimizi; kaynak analizi ve saha çalışmalarına dayandırarak sahada ölçüm, veri toplama, veri analizi, fizibilite raporu, proje tasarımı, proje yönetimi, enerji üretim tahmini ile mühendislik, danışmanlık ve eğitim işleri YAPIYORUZ…